Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice BONAVILLA COMPLEX SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

BONAVILLA COMPLEX SRL  prelucrează datele următoarelor categorii de persoane fizice:

 • clienți / potențiali clienți;
 • vizitatori;
 • angajați;
 • candidați la diverse posturi libere în cadrul societății.

BONAVILLA COMPLEX SRL, prin intermediul serviciilor de cazare și alimentație publică, prelucrează cu caracter obligatoriu datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale, destinate furnizării de servicii hoteliere.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele dumneavoastră, acestea fiind necesare:

 • în vederea efectuării de rezervări prin sistemele de rezervare online sau offline utilizate;
 • în vederea întocmirii fișei de cazare, a facturii de servicii hoteliere și a contractului de prestări servicii;
 • în vederea prestării serviciilor hoteliere;
 • în vederea realizării unui interes legitim al societății sau al terțului căruia îi sunt dezvăluite datele;
 • în vederea desfășurării procesului de recrutare și angajare sunt necesare datele conținute în CV-urile expediate de către candidații la diverse posturi libere în cadrul societății.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea prestării serviciilor hoteliere de către BONAVILLA COMPLEX SRL, sau a întocmirii documentelor de angajare conform legii.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către societate şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:

 • persoanei vizate și reprezentanților legali ai persoanei vizate;
 • autorităţi publice, instituţii şi structuri teritoriale ale acestora;
 • societăți bancare;
 • parteneri contractuali;
 • alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele BONAVILLA COMPLEX SRL

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și de dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către BONAVILLA COMPLEX SRL a datelor este obligatorie.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Dacă sunteți un vizitator al sediului, al punctelor de lucru sau al altor incinte ale noastre

Atunci, e posibil să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a asigura securitatea persoanelor și a obiectelor.
În incintele noastre avem instalate camere de supraveghere video (CCTV), pentru a asigura securitatea bunurilor şi siguranţa persoanelor – angajaţi ai societății sau vizitatori, precum şi a proprietăţilor deţinute. Așadar, vom prelucra imagini (înregistrări video) cu dumneavoastră (și, eventual, vocea dumneavoastră). În toate cazurile, am indicat locurile unde se află aceste camere prin plăcuțe de informare, conform legii. Prelucrarea datelor în acest scop este întemeiată pe interesul nostru legitim de asigurare a securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre.
De asemenea, la recepție vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal incluse într-un act de identitate valabil, precum și informații privind scopul vizitei, tot în vederea asigurării securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre, în temeiul interesului nostru legitim.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităţilor publice centrale/locale.

BONAVILLA COMPLEX SRL respectă dreptul la intimitate al persoanelor ale căror date sunt prelucrate, prin “Politica de confidenţialitate’’, cu scopul de a informa asupra modului în care sunt colectate, folosite şi procesate informaţiile cu caracter personal.

Totodată, persoanele vizate au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea acestora, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către BONAVILLA COMPLEX SRL a datelor este obligatorie.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul BONAVILLA COMPLEX SRL
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate în vederea prelucrării.